Πασχαλούδη, Ελένη. Ο εμφύλιος πόλεμος στις εθνικές αφηγήσεις : Η ενσωμάτωση των εμφυλίων στον επετειακό χάρτη των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ελλάδας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πασχαλούδη, Ελένη
 2. Contributions to collective works
 3. 04 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνική
  1. Ισπανία
  2. United States of America (USA)
  1. Εθνικές αφηγήσεις
  2. Εθνικές εορτές
  1. W0050/16
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940