Λάζου, Βασιλική. Οι δημόσιες τελετές και η πολιτική τους σημασία στην πόλη της Λαμίας κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου : το παράδειγμα της διαπόμπευσης αιχμαλώτων

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζου, Βασιλική
 2. Contributions to collective works
 3. 05 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Λαμία
  1. Δημόσιες τελετές
  2. Political prisoners
  1. W0050/07
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940