Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Bibliographic collective works
 3. 2013
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0111
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-) [Συγγραφέας]. Η προετοιμασία για τη σύγκρουση του Δεκέμβρη