Ελεφάντης, Άγγελος. Μας πήραν την Αθήνα ... [άρθρο]

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ελεφάντης, Άγγελος (1936-2008)
 2. Articles in periodics works
 3. 28 Φεβρουαρίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. W0051/02 - W0111/01- W0005/01
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό του Άγγελου Ελεφάντη, πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ο Πολίτης", στο τεύχος 128, τον Φεβρουάριο του 1995 και περιλαμβάνεται στο έργο "Μας πήραν την Αθήνα ... : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 1940-1950. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2002". 
   Επίσης το άρθρο αυτό έχει συμπεριληφθεί στην έκδοση Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες - Αθήνα: Η Αυγή [Εφημερίδα], 2013

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-) [Επιμελητής]. Το εμφύλιο δράμα
  2. Ελεφάντης, Άγγελος (1936-2008) [Συγγραφέας]. Μας πήραν την Αθήνα : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 1940-1950
  3. Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες