Τσέκου, Κατερίνα Θ. Επιλεκτικές μνήμες - επιλεκτικές αφηγήσεις : η διαγενεακή μνήμη για τις βουλγαρικές κατοχές στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στη "Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας"

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
 2. Contributions to collective works
 3. 04 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Βουλγαρία
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0050/14
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940