Γεμενής, Κώστας. Δωσιλογισμός και εθνικισμός : μία συγκριτική ταξινόμηση και ανάλυση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Γεμενής, Κώστας
 2. Contributions to collective works
 3. 02 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Δοσιλογισμός
  2. Εθνικισμός
  1. W0052/04
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών