Τσέκου, Κατερίνα Θ. Αρμενικές κοινότητες στη βουλγαροκρατούμενη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη : μια πρώτη προσέγγιση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
 2. Contributions to collective works
 3. 04 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Μακεδονία, Ανατολική
  2. Θράκη
  1. Αρμένιοι
  2. Βουλγαρική κατοχή
  3. Εθνοτικές διαστάσεις
  1. W0052/15
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών