Λυκουρινός, Κυριάκος Α. Ο δωσιλογισμός στη βουλγαροκρατούμενη Ανατολική Μακεδονία : δίκες στο Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Καβάλας (1945-1956)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λυκουρινός, Κυριάκος Α (1956-)
 2. Contributions to collective works
 3. 03 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Μακεδονία, Ανατολική
  1. Βουλγαρική κατοχή
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  3. Δοσιλογισμός
  1. W0052/17
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών