Κρέτση, Γεωργία. "Συνεργάτες των κατακτητών - εχθροί της εργατικής τάξης" : παραστάσεις του εχθρού στην κρατική ιδεολογία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κρέτση, Γεωργία
 2. Contributions to collective works
 3. 02 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Αλβανία
  1. Δοσιλογισμός
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0052/20
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών