Αντωνίου, Γιώργος. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αντωνίου, Γιώργος
  2. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
 2. Bibliographic collective works
 3. 2015
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0059
  1. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα παραδοτέου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "ΘΑΛΗΣ - Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο: Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις (MIS: 380436)", με επιστημονικό υπεύθυνο τον Νίκο Μαραντζίδη.

  1. Πλήρη πρόσβαση από Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA