Τσιλιμίγκρας, Βασίλης. Η θέση της Ελλάδας στην προπολεμική και μεταπολεμική Ευρώπη κατά τον Γιώργο Θεοτοκά

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσιλιμίγκρας, Βασίλης
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Απρίλίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Ιδεολογικές διαστάσεις
  1. Θεοτοκάς, Γιώργος (1905-1966)
  1. W0025/23
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49