Ελένη - Athens: Κέρκυρα εκδόσεις, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Gage, Nicholas (1939-)
  1. Κοτζιάς, Αλέξανδρος (1926-1992)
  1. Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος (1918-2017)
  1. Athens
  1. Κέρκυρα εκδόσεις
 3. 2004