Πολέμη, Πόπη (1958-)

  1. Πρόσωπο
  2. 25 Αυγούστου 1958
  3. Athens
  4. Greek women
    1. Μουσείο Μπενάκη
    2. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
    1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)