Συνέδριο Σύγχρονης Ιστορίας "After the War was Over : reconstructing family, nation, and state in Southern Europe"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 1996
  4. Σάσσεξ
  5. Αγγλική
    1. Το Συνέδριο Σύγχρονης Ιστορίας "After the War was Over : reconstructing family, nation, and state in Southern Europe", πραγματοποιήθηκε το 1996 στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ. Αρκετές από τις εισηγήσεις αυτού του συνεδρίου που είχαν θέμα την Ελλάδα δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά στην έκδοση After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960 - Princeton, New Jersey;Oxford: Princeton University Press, 2000. και στα ελληνικά στην έκδοση Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003

  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA