ΙΙΙ Μεραρχία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)

 1. Οργανισμός
 2. Σεπτέμβριος 1948
 3. Μάρτιος 1949
 4. Πελοπόννησος
 5. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 6. Left Military Forces
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. Η ΙΙΙ Μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας έδρασε ως τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου από τον Σεπτέμβρη του 1948 μέχρι την ήττα του ΔΣΠ τον Μάρτη του 1949. Επικεφαλής της Μεραρχίας ήταν ο Στέφανος Γκιουζέλης. Η ΙΙΙ Μεραρχία προήλθε από τη μετονομασία του Αρχηγείου Πελοποννήσου του ΔΣΕ. Αποτελούταν από την 22η και την 55η Ταξιαρχία του ΔΣΕ.

   (Πηγή: Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001-2002, τόμος Α’, σελίδες 515-608 και τόμος Β’, σελίδες 295-338)

    

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA