Μαρίνης, Κώστας (1920-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1920
 3. Μαραθόκαμπος (Σάμος)
 4. Σάμος (Νησί)
 5. Greek men
 6. Creators experiential works
 7. Adults with involvement in the Civil War
 8. Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Έγκλειστος σε φυλακές ή και τόπους εξορίας
 9. Involvement in the Civil War with Left Political forces
 10. Άνδρας
  1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. Ο Κώστας Μαρίνης γεννήθηκε το 1920 στον Μαραθόκαμπο Σάμου. Ήταν γραμματέας της ΕΠΟΝ Σάμου τo 1947. Συμμετείχε στον Δημοκρατικό Στρατό Σάμου (ΔΣΣ) από τον Αύγουστο του 1947.

 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA