Μπουρνάζος, Στρατής. Το κράτος των εθνικοφρόνων : αντικομμουνιστικός λόγος και πρακτικές

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
    1. Μπουρνάζος, Στρατής (1969-)
  2. Contributions to collective works
  3. 2009
  4. Ελληνική
    1. Since 1945 - After 1950
    1. Αντικομμουνισμός
    2. Εθνικοφροσύνη
    1. W0039/01
    1. Σημείωση:
      Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 9-49 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
    1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-) [Επιμελητής]. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952