Νούτσος, Χαράλαμπος Χ.,. Το σχολείο της "Εθνικοφροσύνης" (1945-1952)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Νούτσος, Χαράλαμπος Χ., (1946-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  2. Εθνικοφροσύνη
  1. W0039/04
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 109-131 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-) [Επιμελητής]. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952