Μανιτάκης, Νικόλας. Ξένες κρατικές υποτροφίες : πολιτιστική προπαγάνδα στην Ελλάδα του εμφυλίου

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μανιτάκης, Νικόλας (1969-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2009
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  2. Πολιτιστικές διαστάσεις
  1. W0039/05
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 133-157 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-) [Επιμελητής]. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952