Λάζου, Βασιλική

  1. Πρόσωπο
  2. Greek women
  3. Researcher
  4. Creators scientific works
  5. Γυναίκα
    1. Η Βασιλική Λάζου είναι διδάκτορας Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διατριβή της έχει ως θέμα όψεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και την απονομή της δικαιοσύνης στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στη Λαμία. Τα τωρινά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μνήμη της δεκαετίας του 1940 στο Βόλο, όπως αποτυπώνεται στις προφορικές μαρτυρίες. ⟶ Από την ιστοσελίδα "magnesia news.gr"