Λάζου, Βασιλική. Οι "εσωτερικοί πρόσφυγες" του εμφυλίου πολέμου : ζητήματα χαρακτηρισμού και πρόνοιας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζου, Βασιλική
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μετακινήσεις πληθυσμών
  2. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. W0046/04
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Boglēs, Polymerēs (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων