Χανδρινός, Ιάσονας Γ. Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ) : Μια πρώτη προσέγγιση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χανδρινός, Ιάσονας Γ (1984-)
 2. Contributions to collective works
 3. 16 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1945
  1. Ένοπλες οργανώσεις της Αριστεράς
  1. Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ)
  1. W0046/07
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Boglēs, Polymerēs (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων