Θρασυβούλου, Δημήτρης. Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο : το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Θρασυβούλου, Δημήτρης
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Επισιτισμός πληθυσμού
  2. Οικονομικές διαστάσεις
  1. Γρηγορίου, Γεώργιος Θ. (1909-1970)
  1. W0046/03
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Boglēs, Polymerēs (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων