Χασιώτης, Λουκιανός. Η σύνδεση του ισπανικού και του ελληνικού εμφύλιου πολέμου στη δεκαετία του 1940

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χασιώτης, Λουκιανός
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Ισπανία
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0046/12
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Boglēs, Polymerēs (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων