Λάζου, Βασιλική. Η απονομή της δικαιοσύνης στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου : η περίπτωση του Νικολάου Κομπλίτση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζου, Βασιλική
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Λαμία
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  1. W0071/14
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950