Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου : κοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις - Thessaloniki: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
  2. Αντωνίου, Γιώργος
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
  1. Thessaloniki
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2015
 4. 137 σελίδες πίνακες
 5. 978-618-81891-6-4
 6. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
 7. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση'
 8. W0059-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA