Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία (1960-)

 1. Πρόσωπο
 2. Φλώρινα
 3. Greek women
 4. Professor
 5. Creators scientific works
 6. Γυναίκα
  1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  1. Η Σοφία Ηλιάδου-Τάχου (Φλώρινα 1960) είναι πρωτοβάθμια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης" στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη Ιστορία, στα Παιδαγωγικά και στη Βυζαντινή Ιστορία. Το 1996 πήρε το διδακτορικό της από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και το 2002 εκλέχτηκε Λέκτορας της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης και της Διεθνούς Ένωσης Ιστορικών της εκπαίδευσης (ISCHE). Έχει γράψει 9 ιστορικά βιβλία και δύο μυθιστορήματα.
   Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική πολιτική, την Τοπική ιστορία με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία, και την Εκπαιδευτική Ιστορία του Πόντου και της νεότερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

   Biblionet
 7. Προσωπική ιστοσελίδα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  1. 594494 ⟶ Ηλιάδου - Τάχου, Σοφία (1960-)
  1. 0000 0001 0737 9445 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 102609271 (Personal) ⟶ Ēliadou-Tachou, Sophia, 1960-
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA