Μπέικος, Γεωργούλας (1919-1975)

 1. Πρόσωπο
 2. 1919
 3. 13 Σεπτεμβρίου 1975
 4. Κλειτσός (Ευρυτανίας)
 5. Μόσχα
 6. Greek men
 7. Journalist
 8. Adults with involvement in the Civil War
 9. Έγκλειστος σε φυλακές ή και τόπους εξορίας
 10. Involvement in the Civil War with Left Political forces
 11. Άνδρας
  1. Μπέικου, Μαρία (1925-2011)
  1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  3. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  1. Η Αυγή [Εφημερίδα]
  1. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και το 1936 άρχισε να δουλεύει ως δηµοσιογράφος, ενώ παράλληλα έγινε µέλος της ΟΚΝΕ. Πήρε µέρος στον πόλεµο της Αλβανίας. Έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση και ασχολήθηκε, από τα τέλη του 1942, ιδιαίτερα µε ζητήµατα οργάνωσης της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής ∆ικαιοσύνης στην Ελεύθερη Ελλάδα. Μέχρι το 1945 ήταν επικεφαλής της πολιτικής διαφώτισης της ΧΙΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Έµεινε στη φυλακή µερικούς µήνες το 1945 και από το 1946 έως το 1959. Από την αποφυλάκισή του, εργάστηκε ως δηµοσιογράφος στην Αυγή και στη συνέχεια, από το 1961, ως ανταποκριτής της ίδιας εφηµερίδας στη Μόσχα ως το κλείσιµο της από τη δικτατορία. Το δίτοµο έργο του Η λαϊκή εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα αποτελεί την πλέον σηµαντικό µαρτυρία-µελέτη που διαθέτουµε για το µοναδικό φαινόµενο της λαϊκής αυτοδιοίκησης στην περίοδο της Κατοχής

   Από την περιγραφή του αρχείου Μπέικου στα ΑΣΚΙ
  1. 336615 ⟶ Μπέικος, Γεωργούλας (1919-1975)
  1. 0000 0000 6338 3388 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 38255107 (Personal) ⟶ Beikos, Geōrgoulas, 1917-1975
 12. Original: AltSol Company. - Rules: RDA