Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου - Thessaloniki: Epikentro, 2008.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
  1. Verveniōtē, Tasoula (1948-)
  2. Βουτυρά, Ευτυχία
  3. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  4. Μπάδα, Κωνσταντίνα
  5. Van Boeschoten, Riki (1948-)
  1. Thessaloniki
  1. Epikentro
 3. 2008