Πετρόπουλος, Γιώργος Α. Διαστάσεις του μνημονικού λόγου των Ταγμάτων Ασφαλείας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α.
 2. Contributions to collective works
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  2. Δοσιλογισμός
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  1. W0048/09
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου