Μπάδα, Κωνσταντίνα. Ο εμφύλιος πόλεμος ως βιωμένη εμπειρία και μνήμη των γυναικών

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα
 2. Contributions to collective works
 3. 08 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Γυναίκες
  1. W0048/04
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου