Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα Δ. Ένας περιπλανώμενος και διαρκώς μεταβαλλόμενος ήρωας του ρωσικού εμφυλίου : ο Capaev του D. Furmanov, στην ΕΣΣΔ, στην Ελλάδα και στη σύγχρονη Ρωσία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα Δ. (1966-)
 2. Contributions to collective works
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Σοβιετική Ένωση
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0048/19
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου