Μιχαηλίδης, Θανάσης. Μνήμες της δεύτερης γενεάς πολιτικών προσφύγων από τον εμφύλιο και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Θανάσης
 2. Contributions to collective works
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Σοσιαλιστικές χώρες
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0048/10
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου