Φαράκος, Γρηγόρης Κ. Η θέση και ο ρόλος των πολιτικών προσφύγων στο κομμουνιστικό κίνημα και τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
 2. Contributions to collective works
 3. Ιούλιος 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/02
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"