Μποντίλα, Μαρία. Οι απεικονίσεις της γυναίκας μέσα από τον κομματικό και παιδαγωγικό λόγο των πολιτικών προσφύγων

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μποντίλα, Μαρία
 2. Contributions to collective works
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Γυναίκες πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Προπαγάνδα, Κομμουνιστική
  1. W0053/09
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"