Κουλούρης, Νίκος Α. Οι "μαρξιστές-λενινιστές" πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη (1964-1976) και το παράνομο δελτίο "Επαναστάτης"

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουλούρης, Νίκος Α. (1955-2009)
 2. Contributions to collective works
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Μαρξιστικές - Λενινιστικές ομάδες της Αριστεράς
  2. Εσωκομματικές διαφοροποιήσεις στο ΚΚΕ
  3. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/12
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"