Ευαγγέλου, Κωνσταντίνα Γερ. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των πολιτικών προσφύγων στη λογοτεχνία : τα έργα "Μητριά πατρίδα" του Μ. Γκανά και "Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα" της Ά. Ζέη

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ευαγγέλου, Κωνσταντίνα Γερ (1960-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/14
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"