Μητσόπουλος, Θανάσης. Η αποστολή των παιδιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1946-1949)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μητσόπουλος, Θανάσης
 2. Contributions to collective works
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/05
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"