Τσέκου, Κατερίνα Θ. Γυναίκες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
 2. Contributions to collective works
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Βουλγαρία
  1. Γυναίκες πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/08
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"