Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία"

 1. Γεγονός
 2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
 3. 06 Ιουλίου 2006
 4. 09 Ιουλίου 2006
 5. Κορησός Καστοριάς
 6. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
 7. Ελληνική

  1. Το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, ακολουθώντας με συνέπεια αυτή την αφετηριακή διαπίστωση, διοργανώνει συνέδριο με τίτλο: «Μνήμες των εμφυλίων πολέμων. Τόποι και εργαλεία», που θα διεξαχθεί στις 6-9 Ιουλίου 2006 στην Καστοριά. Στόχοι του συνεδρίου είναι α) η καταγραφή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μορφών μνήμης για τους εμφυλίους πολέμους, β) η διεπιστημονική προσέγγιση της μνήμης των εμφυλίων ως πολυδιάστατων κοινωνικών γεγονότων, γ) η εξαγωγή συμπερασμάτων για το ρόλο της μνήμης στο παρόν και το μέλλον και δ) η έναρξη ενός διαλόγου για τις θεωρητικές αφετηρίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση της μνήμης. Η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου: Ε. Βουτυρά -- Κ. Μπάδα -- Ρ. Βαν Μπούσχοτεν -- Τ. Βερβενιώτη -- Ν. Μαραντζίδης -- Β. Δαλκαβούκης.

   Από την "Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων"
  1. Το πρόγραμμα του συνεδρίου
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA