Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χ. Η "άλλη" κληρονομιά : μνήμη, υλικότητα και η τοπογραφία του εμφυλίου στη Πρέσπα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χ.
 2. Contributions to collective works
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Πρέσπες, Περιοχή των
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0048/07
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου