Πασχαλούδη, Ελένη. Η χρήση του παρελθόντος στον πολιτικό λόγο : τα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 στον πολιτικό λόγο των κομμάτων του Κέντρου (1950-1964)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πασχαλούδη, Ελένη
 2. Contributions to collective works
 3. 06 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Κεντρώα Πολιτικά Κόμματα
  2. Κομματικές διαστάσεις
  3. Πολιτική ιδεολογία
  1. W0048/12
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου