Ρόρη, Λαμπρινή. Η μνήμη της δεκαετίας του '40 στον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ρόρη, Λαμπρινή
 2. Contributions to collective works
 3. 06 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - After 1950
  1. Κομματικές διαστάσεις
  2. Πολιτική ιδεολογία
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. W0048/13
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου