Νικολοπούλου, Μαρία. Ιαγουάρος του Αλέξανδρου Κοτζιά : ένα σχόλιο για τη λειτουργία της μνήμης του εμφυλίου στη δεκαετία του 1980

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Νικολοπούλου, Μαρία
 2. Contributions to collective works
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0048/17
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου