Γιαννακάκης, Ήλιος. Τα όπλα παρά πόδα : η εγκατάσταση των προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώρες

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Γιαννακάκης, Ήλιος (1931-)
 2. Contributions to collective works
 3. 05 Ιουλίου 2003
 4. Ελληνική
  1. After 1950
  1. Σοσιαλιστικές χώρες
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/01
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"