Τσέκου, Κατερίνα Θ.

 1. Πρόσωπο
 2. Researcher
 3. Creators scientific works
 4. Γυναίκα
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Η Κατερίνα Θ. Τσέκου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία των Σλαβικών Λαών του ίδιου Τμήματος, και Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έργα της είναι: Προσωρινώς διαμένοντες…Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, 1948-1982 (2010), Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Ευρώπη, 1945-1989 (2013). ⟶ Βιογραφικό από τις εκδόσεις 'Αλεξάνδρεια'
  1. 0000 0003 8525 5944 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 129767904 (Personal) ⟶ Tsékou, Katerína