Κυριάκης, Θωμάς. Ανάπτυξη, δράση και ήττα του Δημοκρατικού Στρατού στη Ρούμελη μέσα από γραπτές μαρτυρίες αγωνιστών

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κυριάκης, Θωμάς
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Στερεά Ελλάδα
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0071/16
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950