Παπάζογλου Ευρυδίκη. Η επίδραση της κατοχής και της αντίστασης στη διαμόρφωση της εφηβικής ταυτότητας : μελέτη περίπτωσης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπάζογλου Ευρυδίκη
  2. Θωμοπούλου, Ιωάννα
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Children - adolescents during the Civil War
  2. Γυναίκες
  1. W0071/22
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950